Teslim & Taşıma

Uluslararası Teslim Şekilleri

 

 

FOB Teslim: 

Alıcı ile satıcı arasında yapılan sözleşmeye istinaden, eşyanın, teslim yeri olarak belirlenen yükleme limanında ve gemi güvertesinde teslimi anlamındaki FOB terimi, ingilizce "Free On Board" teriminin kısaltılmış şeklidir. 

FAS Teslim: 

FAS terimi, "Free Alongside Ship" teriminin baş harflerini temsil eder. Bu teslim şeklinde eşyanın geminin bordasında teslimi öngörülür. Satış Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak, belirlenen yükleme limanında rıhtıma veya mavnaya eşyanın yerleştirilmesi ile satıcı yükümlülüğünü yerine getirmiş olur. İhracat işlemleri alıcı tarafından yapılır. 

FCA Teslim: 

FCA terimi, "Free Carrier" teriminin baş harflerinden oluşur. Bu teslim şekli eşyanın taşıyıcının deposuna teslimini öngörür. Eşya, gümrük işlemleri tamamlanmış olarak taşıyıcıya teslim edilir. Taşıyıcı bir taşıma sözleşmesi çerçevesinde eşyanın taşınması işini üstlenmiş olur. Eşyanın taşıyıcıya teslimine kadar olan tüm risk ve masraflar satıcıya aittir. 

EXW Teslim: 

"Ex Works" teriminin kısaltılmış hali olan EXW, işyerinde yada fabrikada teslim anlamındadır. Bu işyeri veya fabrikadan kasıt satıcın işyeri veya fabrikasıdır. Satış konusu olan eşyanın eşyanın, sözleşmede belirtilen şartlara uygun olarak satıcının işyerinde alıcıya hazır halde sunulmasıdır. 

CFR Teslim: 

"Cost and Freight" teriminin kısaltılmış hali olan CFR, eşya bedeli ile navlun bedelini kapsayan teslim şeklidir. Eşyanın sözleşmede belirtilen süre içerisinde ihraç işlemi ve nakliyesinin, masraf ve vergileri satıcıya ait olmak üzere gerçekleştirilmesini ifade eder. 

CPT Teslim: 

"Cariage Paid To..." teriminin kısaltması olan CPT, taşıma masrafları da dahil, eşyanın varış yerinde teslimini öngören teslim şeklini ifade etmektedir. İhracat işlemlerinin masraf ve vergileri ile eşyanın varış yerinde teslimine kadar nakliye dahil tüm masrafları satıcı üstlenmek durumundadır. Ancak satıcının sigorta yaptırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

CIP Teslim: 

"Carriage and Insurance Paid To..." teriminin kısaltması olan CIP, taşıma ve sigorta ücreti ödenmiş olarak, eşyanın teslimini öngörür. Eşyanın varış yerine kadar olan risklerin tamamı satıcıya aittir. 

CIF Teslim: 

"Cost Insurance and Freight" teriminin kısaltması olan CIF, eşya bedeli, sigorta ve navlunu kapsayan teslim şeklini ifade eder. Eşyanın gemi bordasına aktarılması ve varış yerinde indirilmesiyle ilgili olan masraflar ve riskler satıcıya aittir. 

DAP Teslim: 

Teslim şeklinin özellikleri : malların, taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere belirtilen belirli bir noktada alıcıya sağlanması (teslim edilmesi) anlamına gelir. DAP daha önceki DAF, DES, ve DDU’nun yerini almıştır. DAP başka bir deyişle, Eşyanın alıcı ve satıcı tarafından belirlenmiş olan boşaltma yerinde (bir liman iskelesi, gümrük noktası, havalimanı) boşaltma için hazır durumda nakliye aracının üzerinde alıcı emrine bırakılmasıdır. Tüm gümrük işlemleri, masrafları, gümrükte doğan vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir. malların belirlenen yere taşıma maliyetlerini/ terminal bağlantılı zarar risklerini satıcı üstlenir.

 

DDU Teslim: 

"Delivered Duty Unpaid" teriminin kısaltması olan DDU, gümrük vergisi ödenmeksizin teslim anlamındadır. İthalatın yapılacağı ülkede, eşyanın alıcıya teslim için hazır halde bulundurulması, bu teslim şeklinin esasını oluşturur. Eşyanın alıcıya teslimine kadar olan riskleri satıcıya aittir. DDP Teslim: "Delivered Duty Paid" teriminin kısaltması olan DDP, gümrük vergisi ödenmiş olarak teslim anlamındadır. Eşyanın ithalatın yapılacağı ülkede, sözleşmede belirlenen yerde alıcıya teslimini öngören bir teslim şeklidir. Bütün taşıma biçimlerinde kullanılır.